Hvis du er parat til at arbejde med dig selv, vil du opleve en forandring over tid og få en bedre og mere klar forståelse af dig selv og dine nære. Du kan blive mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstre og dermed handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. Du vil opnå en bevidsthed om, at du har et valg og derfor også kan handle på en ny måde – anderledes end du er vant til.

Det kan til tider være arbejdsomt at gå i terapi, men min erfaring er, at gevinsten kan være større tilfredshed – både med dig selv og din tilværelse.

Inspireret af C.E.F. Weyse

”En glæde delt er en dobbelt glæde – en sorg delt er den halve sorg”.

Citat af

Søren Kierkegaard: ”Den, som vover mister fodfæstet for en tid, Den, som intet vover mister sig selv”.

Dalai Lama:

”Husk følgende:
Respekt for dig selv -
Respekt for andre -
Ansvar for dine handlinger”.